Cliff Stoll
KUKAČČÍ VEJCE
 
Poděkování

Jak dát lidem vědět, že v zajištění bezpečnosti počítače je díra? Někdo by neřekl nic v obavě, 
že když lidem prozradí, jak namíchat výbušninu, povzbudí je tím k výrobě bomb. Já jsem ale 
v této knize některé bezpečnostní problémy popsal a vyložil, protože jsem zjistil, že zlí hoši o 
nich už vědí.
Pokusil jsem se zrekonstruovat tento příběh tak, jak jsem ho zažil. Hlavním podkladem mi 
byly mé pracovní záznamy a deníky; ověřoval jsem si je u dalších lidí, jichž se tato záležitost 
týkala, a porovnáním s jinými zprávami Par lidi se tu vyskytuje pod pseudonymem, několik 
telefonních čísel jsem změnil a některé rozhovory jsem uvedl jen podle paměti, ale nic tu není 
vymyšleno
Za podporu a pomoc během výzkumu i psaní děkuji svým kolegům a přátelům i své rodině. 
Mou hlavní redakČní oporou při práci na knize byla Regina Wiggenová; děkuji také 
Jochenovi Sperberovi, Jonovi Rochhsovi, Deanu Chaconovi, Wioně Smithové, Stephanu 
Stollovi, Danu Sackovi, Donaldu Alvarezovi, Lauru McPhersonové, Richi Mullerovi, 
Geneovi Spaffordovi, Andymu Goldsteinovi a Guyi Consolmagnovi. Děkuji také Billu 
Stottovi za to, že napsal Write to the Point, knihu, která změnila způsob kterým píšu
Rozeslal jsem po několika sítích prosbu o návrhy na název téhle knihy. Obdržel jsem několik 
set praštěných nápadů od lidí z celého světa. Za titul a podtitulek děkuji Karen Andersonové 
ze San Franciska a Nigelu Robertsovi z Mnichova.
Redaktoři z nakladatelství Doubleday David Gernert a Scott Fergusonnil pomáhali po celou 
dobu práce na knize. Zábavné bylo pracovat s laskavými lidmi z nakladatelství Pocket Books, 
jako jsou Bill Grose či Dudley Frasier Jim všem a také svému agentovi Johnu Brockmanovi 
děkuji za trvalé povzbuzování i za moudré rady.
Všem těmto lidem jsem zavázán; většině z nich také dlužím krabici sušenek
Během celého dobrodružství mě podporovaly Lawrenceovy laboratoře v Berkeley; lidé ze 
Smithsonovy astrofyzikální observatoře — zejména Joe Schwarz a John Murray — se mnou 
měli hodně trpělivosti a hodně mi pomohli v době, kdy jsem knihu psal
Spojuji své upřímné poděkování přátelům v obou těchto institucích s nadějí, že se teď budu 
moci vrátit k astronomii.
Bylo mi deset, když mě Ernst Both z Přírodovědeckého muzea v Buffalu pozval, abych se 
podíval dalekohledem, a otevřel mi tak svět astronomie. Nevím, jestli mu za to kdy dokážu 
dostatečně poděkovat.
Moje láska a manželka Martha Matthewsová žádné poděkování nepotřebuje. Patřila k psaní 
této knihy stejnou měrou jako do jejího příběhu.
   Cliff Stoll 
   
   Adresy pro e-mail:
   Internet: cliff@cfa.harvard.edu
   Compuserve: 71660,3013
   Genie: Cliff-Stoll
   AOL: cliffstoll
Pokračování >>|